Κατσαβίδια καρυδάκια σε προσφορά.

 

Κατσαβίδια καρυδάκια σε προσφορά

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
099-11680 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3.5 ΤΕΜ 2.60 €
099-11681 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 4 ΤΕΜ 2.60 €
099-11682 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 4.5 ΤΕΜ 2.60 €
099-11683 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 5 ΤΕΜ 2.60 €
099-11684 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 6 ΤΕΜ 3.94 €
099-11685 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 7 ΤΕΜ 5.08 €
099-11686 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 8 ΤΕΜ 5.08 €
099-11687 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 9 ΤΕΜ 4.04 €
099-11688 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 10 ΤΕΜ 4.14 €
099-11689 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 11 ΤΕΜ 4.24 €
099-11690 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 12 ΤΕΜ 4.42 €
099-11691 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 13 ΤΕΜ 4.60 €
099-11692 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 14 ΤΕΜ 6.15 €
099-11693 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 15 ΤΕΜ 6.15 €
099-11694 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 16 ΤΕΜ 6.15 €
099-11695 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 17 ΤΕΜ 6.15 €