Κατσαβίδι ακριβείας Benman, ιδανικά για ηελκτρονικών.

 

 

Κατσαβίδι ακριβείας ίσο ESD.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-70461 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΟ ESD 1.4x40mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70462 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΟ ESD 2.0x40mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70463 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΟ ESD 2.4x40mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70464 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΟ ESD 3.0x40mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70465 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΟ ESD 2.4x75mm, BENMAN ΤΕΜ 2.50 €
010-70466 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΟ ESD 3.0x75mm, BENMAN ΤΕΜ 2.50 €
010-70467 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΟ ESD 4.0x100mm, BENMAN ΤΕΜ 2.50 €

 

Κατσαβίδι ακριβείας σταυρού (PH) ESD.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-70468 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ PH ESD 000x40mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70469 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ PH ESD 00x40mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70470 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ PH ESD 0x40mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70471 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ PH ESD 00x75mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70472 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ PH ESD 0x75mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70473 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ PH ESD 1x100mm, BENMAN ΤΕΜ 2.50 €
010-70474 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΑΥΡΟΥ PH ESD 1x40mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €

 

Κατσαβίδι ακριβείας torx ESD.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-70475 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  TORX  ESD 6x40mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70476 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  TORX  ESD 8x40mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70477 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  TORX  ESD 9x50mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70478 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  TORX  ESD 10x50mm, BENMAN ΤΕΜ 2.20 €
010-70479 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  TORX  ESD 15x60mm, BENMAN ΤΕΜ 2.50 €
010-70480 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  TORX  ESD 20x60mm, BENMAN ΤΕΜ 2.50 €