Κατσαβίδι CR-V FF Group.

 

 

Κατσαβίδι ίσιο.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-23304 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ΙΣΙΟ 2,5x75 ΤΕΜ 0.00 €
010-23305 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ΙΣΙΟ 4x100 ΤΕΜ 1.30 €
010-23306 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ΙΣΙΟ 5,5x125 ΤΕΜ 0.00 €
010-23307 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ΙΣΙΟ 6,5x150 ΤΕΜ 0.00 €
010-23308 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ΙΣΙΟ 8x175 ΤΕΜ 2.70 €
010-23309 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ΙΣΙΟ 10x200 ΤΕΜ 0.00 €

 

Κατσαβίδι Phillips (PH).

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-23310 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP PH 0x70 ΤΕΜ 0.00 €
010-23311 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP PH 1x80 ΤΕΜ 1.50 €
010-23312 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP PH 2x100 ΤΕΜ 1.70 €
010-23313 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP PH 3x150 ΤΕΜ 2.20 €

 

Κατσαβίδι Pozidrive (PZ).

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-23314 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP PZ 1x80 ΤΕΜ 1.50 €
010-23315 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP PZ 2x100 ΤΕΜ 1.70 €
010-23316 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP PZ 3x150 ΤΕΜ 0.00 €

 

Κατσαβίδι Robertson (RB).

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-23328 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ROBERT 1x 80 ΤΕΜ 0.00 €
010-23329 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ROBERT 2x100 ΤΕΜ 1.80 €
010-23330 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ROBERT 3x150 ΤΕΜ 2.30 €

 

Κατσαβίδι torx.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-23331 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ΤΟΡΚΣ 15x80 ΤΕΜ 1.60 €
010-23332 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ΤΟΡΚΣ 20x100 ΤΕΜ 0.00 €
010-23333 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ΤΟΡΚΣ 25x100 ΤΕΜ 0.00 €
010-23334 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ΤΟΡΚΣ 27x115 ΤΕΜ 0.00 €
010-23335 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ΤΟΡΚΣ 30x115 ΤΕΜ 1.90 €
010-23336 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ  FF GROUP ΤΟΡΚΣ 40x130 ΤΕΜ 2.30 €