Κατσαβίδι CrMoV Benman.

 

 

Κατσαβίδι ίσιο.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-70422 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΙΣΙΟ  S/D 2.5x75mm ΤΕΜ 1.70 €
010-70423 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΙΣΙΟ  S/D 4.0x100mm ΤΕΜ 2.00 €
010-70424 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΙΣΙΟ  S/D 5.5x150mm ΤΕΜ 2.70 €
010-70425 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΙΣΙΟ  S/D 5.5x200mm ΤΕΜ 3.50 €
010-70426 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΙΣΙΟ  S/D 6.5x150mm ΤΕΜ 3.10 €
010-70427 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΙΣΙΟ  S/D 6.5x200mm ΤΕΜ 3.70 €
010-70428 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΙΣΙΟ  S/D 8.0x175mm ΤΕΜ 3.90 €
010-70429 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΙΣΙΟ S/D 10.0x200mm ΤΕΜ 5.10 €

 

Κατσαβίδι σταυρού (PH).

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-70438 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN PH 0x75mm ΤΕΜ 1.60 €
010-70439 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN PH 1x100mm ΤΕΜ 2.40 €
010-70440 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN PH 2x100mm ΤΕΜ 2.60 €
010-70441 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN PH 2x150mm ΤΕΜ 2.80 €
010-70442 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN PH 2x200mm ΤΕΜ 3.40 €
010-70443 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN PH 3x150mm ΤΕΜ 3.50 €

 

Κατσαβίδι σταυρού (PZ).

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-70444 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN PZ 0x75mm ΤΕΜ 1.60 €
010-70445 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN PZ 1x100mm ΤΕΜ 2.40 €
010-70446 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN PZ 2x100mm ΤΕΜ 2.60 €
010-70447 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN PZ 2x150mm ΤΕΜ 2.70 €
010-70448 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN PZ 3x150mm ΤΕΜ 3.40 €

 

Κατσαβίδι torx με τρύπα.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-70430 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΤΟΡΚΣ  S/D 8x75mm ΤΕΜ 1.90 €
010-70431 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΤΟΡΚΣ  S/D 10x75mm ΤΕΜ 2.50 €
010-70432 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΤΟΡΚΣ S/D 15x100mm ΤΕΜ 2.50 €
010-70433 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΤΟΡΚΣ  S/D 20x100mm ΤΕΜ 2.50 €
010-70434 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΤΟΡΚΣ  S/D 25x125mm ΤΕΜ 2.90 €
010-70435 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΤΟΡΚΣ  S/D 27x125mm ΤΕΜ 2.90 €
010-70436 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΤΟΡΚΣ  S/D 30x150mm ΤΕΜ 3.10 €
010-70437 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΤΟΡΚΣ  S/D 40x150mm ΤΕΜ 3.90 €

 

Κατσαβίδι καρυδάκι.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-70449 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ BENMAN 08x150mm ΤΕΜ 4.20 €
010-70450 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ BENMAN 09x150mm ΤΕΜ 4.30 €
010-70451 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ BENMAN 10x150mm ΤΕΜ 4.40 €
010-70452 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ BENMAN 11x150mm ΤΕΜ 4.50 €
010-70453 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ BENMAN 12x150mm ΤΕΜ 4.70 €
010-70454 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΡΥΔΑΚΙ BENMAN 13x150mm ΤΕΜ 4.90 €

 

Κατσαβίδι Robertson.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-70455 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΤΥΠΟΥ Robertson #1x100mm ΤΕΜ 3.40 €
010-70456 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΤΥΠΟΥ Robertson #2x125mm ΤΕΜ 3.90 €
010-70457 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BENMAN ΤΥΠΟΥ Robertson #3x150mm ΤΕΜ 4.20 €