Ασφαλειοτσίμπιδο κυρτό DIN 5254Β 175 Benman.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-71121 ΑΣΦΑΛΕΙΟ-ΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ DIN 5254 Α11 BENMAN 175 ΤΕΜ 19.00 €
010-71122 ΑΣΦΑΛΕΙΟ-ΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ DIN 5254 Α21 BENMAN 175 ΤΕΜ 20.00 €
010-71123 ΑΣΦΑΛΕΙΟ-ΤΣΙΜΠΙΔΟ ΚΥΡΤΟ DIN 5254 Α31 BENMAN 175 ΤΕΜ 24.00 €