Νάυλον προστασίας 4m x 5m Γερμανίας.

 

Νάυλον προστασίας 4m x 5m Γερμανίας

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-12620 ΝΑΥΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 4x5/7 ΨΙΛΟ (ΚΙΤΡΙΝΟ) ΤΕΜ 0.84 €
010-34582 ΝΑΥΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 4x5/20 ΜΕΣΑΙΟ (ΠΡΑΣΙΝΟ) ΤΕΜ 2.50 €
010-10153 ΝΑΥΛΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 4x5/35 ΧΟΝΔΡΟ (ΜΠΛΕ) ΤΕΜ 4.40 €