Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

d (mm) 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6
dk max 5 5.9 6.9 7.9 8.9 9.6 12
k max 1.2 1.9 2.1 2.5 2.7 3 3.6
Nr Pozidriv 1 1 2 2 2 2 3

 

Τιμές καταλόγου:

 

Προσφέρεται έκπτωση 25% για αγορά ενός κουτιού και 30% για αγορά πέντε κουτιών. Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-143000 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 10 x 100 ΤΕΜ 0.72 €
030-143001 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 12 x 100 ΤΕΜ 0.80 €
030-143002 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 13 x 100 ΤΕΜ 0.44 €
030-143003 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 16 x 100 ΤΕΜ 0.80 €
030-143004 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 20 x 100 ΤΕΜ 0.88 €
030-143005 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.5 x 25 x 100 ΤΕΜ 1.04 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-143006 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 10 x 100 ΤΕΜ 0.64 €
030-143007 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 12 x 100 ΤΕΜ 0.80 €
030-143008 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 13 x 100 ΤΕΜ 0.64 €
030-143009 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 14 x 100 ΤΕΜ 0.64 €
030-143010 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 15 x 100 ΤΕΜ 0.64 €
030-143011 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 16 x 100 ΤΕΜ 0.72 €
030-143012 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 17 x 100 ΤΕΜ 0.72 €
030-143013 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 18 x 100 ΤΕΜ 0.72 €
030-143014 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 20 x 100 ΤΕΜ 0.80 €
030-143015 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 25 x 100 ΤΕΜ 0.88 €
030-143016 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 30 x 100 ΤΕΜ 0.96 €
030-143017 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 35 x 100 ΤΕΜ 1.04 €
030-143018 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 40 x 100 ΤΕΜ 1.20 €
030-143019 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 45 x 100 ΤΕΜ 1.28 €
030-143020 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 x 50 x 100 ΤΕΜ 1.52 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-143021 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 12 x 100 ΤΕΜ 0.72 €
030-143022 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 13 x 100 ΤΕΜ 0.72 €
030-143023 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 15 x 100 ΤΕΜ 0.72 €
030-143024 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 16 x 100 ΤΕΜ 0.76 €
030-143025 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 17 x 100 ΤΕΜ 0.80 €
030-143026 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 18 x 100 ΤΕΜ 0.88 €
030-143027 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 20 x 100 ΤΕΜ 0.96 €
030-143028 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 25 x 100 ΤΕΜ 0.88 €
030-143029 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 30 x 100 ΤΕΜ 1.12 €
030-143030 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 35 x 100 ΤΕΜ 1.44 €
030-143031 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 40 x 100 ΤΕΜ 1.28 €
030-143032 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 45 x 100 ΤΕΜ 1.60 €
030-143033 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 50 x 100 ΤΕΜ 1.60 €
030-143034 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 60 x 100 ΤΕΜ 3.36 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-143035 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 12 x 100 ΤΕΜ 0.88 €
030-143036 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 13 x 100 ΤΕΜ 0.63 €
030-143037 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 15 x 100 ΤΕΜ 1.12 €
030-143038 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 16 x 100 ΤΕΜ 0.80 €
030-143039 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 17 x 100 ΤΕΜ 1.04 €
030-143040 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 18 x 100 ΤΕΜ 1.44 €
030-143041 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 20 x 100 ΤΕΜ 1.20 €
030-143042 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 25 x 100 ΤΕΜ 1.44 €
030-143043 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 30 x 100 ΤΕΜ 1.44 €
030-143044 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 35 x 100 ΤΕΜ 1.44 €
030-143045 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 40 x 100 ΤΕΜ 2.00 €
030-143046 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 45 x 100 ΤΕΜ 1.68 €
030-143047 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 50 x 100 ΤΕΜ 2.40 €
030-143048 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 60/30 x 100 ΤΕΜ 2.48 €
030-143049 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 60/60 x 100 ΤΕΜ 2.40 €
030-143050 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 70/45 x 100 ΤΕΜ 2.64 €
030-143051 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 70/70 x 100 ΤΕΜ 3.92 €
030-143052 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 80/60 x 100 ΤΕΜ 3.36 €
030-143053 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4 x 80/80 x 100 ΤΕΜ 7.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-143054 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 16 x 100 ΤΕΜ 1.12 €
030-143055 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 17 x 100 ΤΕΜ 1.28 €
030-143056 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 20 x 100 ΤΕΜ 1.44 €
030-143057 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 25 x 100 ΤΕΜ 1.52 €
030-143058 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 30 x 100 ΤΕΜ 1.68 €
030-143059 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 35 x 100 ΤΕΜ 2.32 €
030-143060 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 40 x 100 ΤΕΜ 2.32 €
030-143061 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 45 x 100 ΤΕΜ 3.60 €
030-143062 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 50 x 100 ΤΕΜ 2.72 €
030-143063 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 60 x 100 ΤΕΜ 3.36 €
030-143064 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 70 x 100 ΤΕΜ 3.36 €
030-143065 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.5 x 80 x 100 ΤΕΜ 5.92 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-143066 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 16 x 100 ΤΕΜ 1.44 €
030-143067 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 20 x 100 ΤΕΜ 2.16 €
030-143068 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 25 x 100 ΤΕΜ 2.00 €
030-143069 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 30 x 100 ΤΕΜ 2.24 €
030-143070 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 35 x 100 ΤΕΜ 3.20 €
030-143071 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 40 x 100 ΤΕΜ 2.64 €
030-143072 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 45 x 100 ΤΕΜ 3.36 €
030-143073 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 50 x 100 ΤΕΜ 3.92 €
030-143074 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 60/30 x 100 ΤΕΜ 3.92 €
030-143075 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 60/60 x 100 ΤΕΜ 4.08 €
030-143076 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 70/35 x 100 ΤΕΜ 4.40 €
030-143077 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 70/70 x 100 ΤΕΜ 3.84 €
030-143078 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 80/40 x 100 ΤΕΜ 6.24 €
030-143079 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 80/80 x 100 ΤΕΜ 6.80 €
030-143080 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 90/60 x 100 ΤΕΜ 8.80 €
030-143081 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 100/60 x 100 ΤΕΜ 8.80 €
030-143082 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 x 120/60 x 100 ΤΕΜ 10.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-143083 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 25 x 100 ΤΕΜ 2.88 €
030-143084 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 30 x 100 ΤΕΜ 3.36 €
030-143085 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 35 x 100 ΤΕΜ 3.44 €
030-143086 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 40 x 100 ΤΕΜ 4.16 €
030-143087 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 45 x 100 ΤΕΜ 4.40 €
030-143088 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 50 x 100 ΤΕΜ 5.28 €
030-143089 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 60/30 x 100 ΤΕΜ 6.64 €
030-143090 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 60/60 x 100 ΤΕΜ 8.80 €
030-143091 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 70/35 x 100 ΤΕΜ 6.00 €
030-143092 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 70/70 x 100 ΤΕΜ 5.76 €
030-143093 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 80/40 x 100 ΤΕΜ 8.32 €
030-143094 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 80/80 x 100 ΤΕΜ 7.84 €
030-143095 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 90/60 x 100 ΤΕΜ 12.16 €
030-143096 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 100/40 x 100 ΤΕΜ 10.00 €
030-143097 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 120/45 x 100 ΤΕΜ 10.96 €
030-143098 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 130 x 100 ΤΕΜ 19.28 €
030-143099 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 140 x 100 ΤΕΜ 16.64 €
030-143100 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 150 x 100 ΤΕΜ 27.04 €
030-143101 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 160 x 100 ΤΕΜ 22.88 €
030-143102 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 180 x 100 ΤΕΜ 27.04 €
030-143103 ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΦΡΕΖ. POZI ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6 x 200 x 100 ΤΕΜ 50.00 €