Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

d (mm) 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3
# number ISO 6 7 8 10 12 14
dk max (mm) 6.8 7.5 8.1 9.5 10.8 12
k ~= (mm) 2.1 2.3 2.5 3 3.4 3.8
phillips # 2 2 2 2 3 3
L1 (mm) 5 6 7 8 10 11

 

Τιμές καταλόγου:

 

Προσφέρεται έκπτωση 25% για αγορά ενός κουτιού και 30% για αγορά πέντε κουτιών. Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-131000 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.9 x 13 x 1000 ΤΕΜ 21.60 €
030-131001 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.9 x 16 x 1000 ΤΕΜ 23.36 €
030-131002 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.9 x 19 x 1000 ΤΕΜ 18.24 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-131003 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 9.5 x 1000 ΤΕΜ 18.48 €
030-131004 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 13 x 1000 ΤΕΜ 10.40 €
030-131005 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 16 x 1000 ΤΕΜ 15.60 €
030-131006 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 19 x 1000 ΤΕΜ 16.80 €
030-131007 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 25 x 1000 ΤΕΜ 17.20 €
030-131008 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 32 x 1000 ΤΕΜ 17.68 €
030-131009 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 38 x 1000 ΤΕΜ 19.76 €
030-131010 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 50 x 1000 ΤΕΜ 23.92 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-131011 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.9 x 13 x 1000 ΤΕΜ 16.00 €
030-131012 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.9 x 16 x 1000 ΤΕΜ 15.12 €
030-131013 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.9 x 19 x 1000 ΤΕΜ 17.04 €
030-131014 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.9 x 25 x 1000 ΤΕΜ 30.00 €
030-131015 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.9 x 32 x 1000 ΤΕΜ 21.84 €
030-131016 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.9 x 38 x 1000 ΤΕΜ 31.20 €
030-131017 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.9 x 50 x 1000 ΤΕΜ 66.72 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-131018 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 9.5 x 1000 ΤΕΜ 12.48 €
030-131019 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 13 x 1000 ΤΕΜ 15.68 €
030-131020 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 16 x 1000 ΤΕΜ 14.56 €
030-131021 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 19 x 1000 ΤΕΜ 21.76 €
030-131022 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 25 x 1000 ΤΕΜ 25.20 €
030-131023 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 32 x 1000 ΤΕΜ 30.80 €
030-131024 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 38 x 1000 ΤΕΜ 34.64 €
030-131025 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 50 x 1000 ΤΕΜ 48.00 €
030-131026 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 60 x 1000 ΤΕΜ 77.36 €
030-131027 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 75 x 1000 ΤΕΜ 70.88 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-131028 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 13 x 1000 ΤΕΜ 14.56 €
030-131029 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 16 x 1000 ΤΕΜ 18.00 €
030-131030 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 19 x 1000 ΤΕΜ 20.80 €
030-131031 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 25 x 1000 ΤΕΜ 36.72 €
030-131032 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 32 x 1000 ΤΕΜ 43.20 €
030-131033 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 38 x 1000 ΤΕΜ 51.20 €
030-131034 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 45 x 1000 ΤΕΜ 36.40 €
030-131035 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 50 x 1000 ΤΕΜ 67.68 €
030-131036 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 60 x 1000 ΤΕΜ 103.20 €
030-131037 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 75 x 1000 ΤΕΜ 58.56 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-131038 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 16 x 1000 ΤΕΜ 28.64 €
030-131039 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 19 x 1000 ΤΕΜ 62.40 €
030-131040 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 25 x 1000 ΤΕΜ 39.52 €
030-131041 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 32 x 1000 ΤΕΜ 62.40 €
030-131042 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 38 x 1000 ΤΕΜ 68.48 €
030-131043 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 50 x 1000 ΤΕΜ 104.00 €
030-131044 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 60 x 1000 ΤΕΜ 99.92 €
030-131045 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 75 x 1000 ΤΕΜ 120.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-131046 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 19 x 1000 ΤΕΜ 48.88 €
030-131047 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 25 x 1000 ΤΕΜ 111.12 €
030-131048 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 32 x 1000 ΤΕΜ 72.00 €
030-131049 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 38 x 1000 ΤΕΜ 119.92 €
030-131050 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 50 x 1000 ΤΕΜ 136.00 €
030-131051 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 60 x 1000 ΤΕΜ 100.00 €
030-131052 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΦΡΕΖ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-P ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 75 x 1000 ΤΕΜ 192.00 €