Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

d (mm) 3.5 4.2 4.8 5.5 6.3
# number ISO 6 8 10 12 14
dk (mm) 6.9 8.2 9.5 10.8 12.5
k max (mm) 2.6 3.05 3.55 3.95 4.55
phillips # 2 2 2 3 3
L1 (mm) 5 7 8 10 11

 

Τιμές καταλόγου:

 

Προσφέρεται έκπτωση 25% για αγορά ενός κουτιού και 30% για αγορά πέντε κουτιών. Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-130000 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.9 x 9.5 x 1000 ΤΕΜ 22.48 €
030-130001 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.9 x 13 x 1000 ΤΕΜ 23.52 €
030-130002 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.9 x 16 x 1000 ΤΕΜ 17.20 €
030-130003 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2.9 x 19 x 1000 ΤΕΜ 18.72 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-130004 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 9.5 x 1000 ΤΕΜ 23.12 €
030-130005 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 13 x 1000 ΤΕΜ 11.44 €
030-130006 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 16 x 1000 ΤΕΜ 14.72 €
030-130007 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 19 x 1000 ΤΕΜ 15.52 €
030-130008 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 25 x 1000 ΤΕΜ 14.56 €
030-130009 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 32 x 1000 ΤΕΜ 14.56 €
030-130010 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 38 x 1000 ΤΕΜ 20.80 €
030-130011 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3.5 x 50 x 1000 ΤΕΜ 24.96 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-130012 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 9.5 x 1000 ΤΕΜ 17.68 €
030-130013 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 13 x 1000 ΤΕΜ 24.16 €
030-130014 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 16 x 1000 ΤΕΜ 23.92 €
030-130015 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 19 x 1000 ΤΕΜ 29.68 €
030-130016 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 25 x 1000 ΤΕΜ 24.80 €
030-130017 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 32 x 1000 ΤΕΜ 29.12 €
030-130018 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 38 x 1000 ΤΕΜ 44.00 €
030-130019 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 50 x 1000 ΤΕΜ 76.80 €
030-130020 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 60 x 1000 ΤΕΜ 38.48 €
030-130021 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 75 x 1000 ΤΕΜ 52.00 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-130022 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 13 x 1000 ΤΕΜ 41.92 €
030-130023 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 16 x 1000 ΤΕΜ 25.20 €
030-130024 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 19 x 1000 ΤΕΜ 36.80 €
030-130025 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 25 x 1000 ΤΕΜ 46.72 €
030-130026 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 32 x 1000 ΤΕΜ 32.08 €
030-130027 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 38 x 1000 ΤΕΜ 50.08 €
030-130028 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 50 x 1000 ΤΕΜ 72.00 €
030-130029 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 60 x 1000 ΤΕΜ 72.00 €
030-130030 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 75 x 1000 ΤΕΜ 67.60 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-130031 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 16 x 1000 ΤΕΜ 37.60 €
030-130032 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 19 x 1000 ΤΕΜ 34.88 €
030-130033 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 25 x 1000 ΤΕΜ 41.60 €
030-130034 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 32 x 1000 ΤΕΜ 44.72 €
030-130035 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 38 x 1000 ΤΕΜ 58.24 €
030-130036 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 50 x 1000 ΤΕΜ 67.60 €
030-130037 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 60 x 1000 ΤΕΜ 78.00 €
030-130038 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 75 x 1000 ΤΕΜ 166.40 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-130039 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 16 x 1000 ΤΕΜ 46.80 €
030-130040 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 19 x 1000 ΤΕΜ 52.00 €
030-130041 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 25 x 1000 ΤΕΜ 64.48 €
030-130042 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 32 x 1000 ΤΕΜ 83.20 €
030-130043 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 38 x 1000 ΤΕΜ 88.40 €
030-130044 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 50 x 1000 ΤΕΜ 93.60 €
030-130045 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΨΩΜ. ΣΤΑΥΡΟ DIN 7504-Ν ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 60 x 1000 ΤΕΜ 114.40 €