Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

d (mm) 4.2 4.8 5.5 6.3
# number ISO 8 10 12 14
dc max (mm) 8.8 10.5 11 13.5
k max (mm) 4.25 4.45 5.45 6.45
s max (mm) 7 8 8 10
L1 (mm) 7 8 10 11

 

Τιμές καταλόγου:

 

Προσφέρεται έκπτωση 25% για αγορά ενός κουτιού και 30% για αγορά πέντε κουτιών. Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-132000 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 13 x 1000 ΤΕΜ 18.24 €
030-132001 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 16 x 1000 ΤΕΜ 35.20 €
030-132002 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 19 x 1000 ΤΕΜ 22.88 €
030-132003 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 25 x 1000 ΤΕΜ 39.20 €
030-132004 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 32 x 1000 ΤΕΜ 26.00 €
030-132005 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 38 x 1000 ΤΕΜ 29.12 €
030-132006 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.2 x 50 x 1000 ΤΕΜ 36.40 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-132007 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 13 x 1000 ΤΕΜ 42.32 €
030-132008 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 16 x 1000 ΤΕΜ 29.60 €
030-132009 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 19 x 1000 ΤΕΜ 30.16 €
030-132010 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 25 x 1000 ΤΕΜ 43.92 €
030-132011 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 32 x 1000 ΤΕΜ 33.28 €
030-132012 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 38 x 1000 ΤΕΜ 35.36 €
030-132013 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 50 x 1000 ΤΕΜ 41.60 €
030-132014 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 60 x 1000 ΤΕΜ 79.76 €
030-132015 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 4.8 x 75 x 1000 ΤΕΜ 88.40 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-132016 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 16 x 1000 ΤΕΜ 53.36 €
030-132017 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 19 x 1000 ΤΕΜ 47.12 €
030-132018 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 25 x 1000 ΤΕΜ 66.40 €
030-132019 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 32 x 1000 ΤΕΜ 47.84 €
030-132020 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 38 x 1000 ΤΕΜ 66.40 €
030-132021 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 50 x 1000 ΤΕΜ 80.00 €
030-132022 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 60 x 1000 ΤΕΜ 100.40 €
030-132023 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 75 x 1000 ΤΕΜ 97.60 €
030-132024 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5.5 x 100 x 1000 ΤΕΜ 135.20 €

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-132025 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 16 x 1000 ΤΕΜ 45.76 €
030-132026 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 19 x 1000 ΤΕΜ 66.08 €
030-132027 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 25 x 1000 ΤΕΜ 84.00 €
030-132028 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 32 x 1000 ΤΕΜ 83.20 €
030-132029 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 38 x 1000 ΤΕΜ 100.00 €
030-132030 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 50 x 1000 ΤΕΜ 140.64 €
030-132031 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 60 x 1000 ΤΕΜ 125.44 €
030-132032 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 75 x 1000 ΤΕΜ 160.00 €
030-132033 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 100 x 1000 ΤΕΜ 236.00 €
030-132034 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 110 x 1000 ΤΕΜ 216.00 €
030-132035 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 125 x 1000 ΤΕΜ 312.00 €
030-132036 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 130 x 1000 ΤΕΜ 319.20 €
030-132037 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 140 x 1000 ΤΕΜ 357.60 €
030-132038 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 150 x 1000 ΤΕΜ 280.00 €
030-132039 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 160 x 1000 ΤΕΜ 568.00 €
030-132040 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 180 x 1000 ΤΕΜ 624.00 €
030-132041 ΤΡΥΠΑΝ/ΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ DIN 7504-K ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 6.3 x 200 x 1000 ΤΕΜ 472.00 €