Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

   

d 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 30 36 42 48
σπείρωμα (mm) 1.0 1.25 1.5 1.75 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
m 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 90 108 126 144
s 10 13 17 19 22 24 27 30 32 36 46 55 65 75

 

Τιμές καταλόγου:

 

Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-160013 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 4 x 12 x 100 ΤΕΜ 9.80 €
030-160000 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 5 x 15 x 100 ΤΕΜ 7.60 €
030-160014 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 5 x 20 x 100 ΤΕΜ 10.50 €
030-160001 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 6 x 18 x 100 ΤΕΜ 8.20 €
030-160015 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 6 x 30 x 100 ΤΕΜ 16.00 €
030-160016 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 8 x 20 x 100 ΤΕΜ 17.00 €
030-160002 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 8 x 24 x 100 ΤΕΜ 15.00 €
030-160017 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 8 x 30 x 100 ΤΕΜ 24.00 €
030-160018 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 10 x 20 x 100 ΤΕΜ 27.00 €
030-160003 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 10 x 30 x 100 ΤΕΜ 32.00 €
030-160019 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 12 x 30 x 100 ΤΕΜ 47.00 €
030-160004 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 12 x 36 x 100 ΤΕΜ 45.00 €
030-160005 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 14 x 42 x 100 ΤΕΜ 75.00 €
030-160006 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 16 x 48 x 100 ΤΕΜ 100.00 €
030-160007 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 18 x 54 x 100 ΤΕΜ 190.00 €
030-160008 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 20 x 60 x 100 ΤΕΜ 240.00 €
030-160009 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 22 x 66 x 100 ΤΕΜ 320.00 €
030-160010 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 24 x 72 x 100 ΤΕΜ 350.00 €
030-160011 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 27 x 81 x 100 ΤΕΜ 650.00 €
030-160012 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΜΟΥΦΕΣ) DIN 6334 ΓΑΛΒ. 30 x 90 x 100 ΤΕΜ 900.00 €