Μπορείτε να αναζητήσετε το προϊόν αυτό στο νέο μας ιστότοπο κάνοντας κλικ εδώ.


 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
030-186000 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 2 ΤΕΜ 4.00 €
030-186001 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 2.5 ΤΕΜ 6.00 €
030-186002 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 3 ΤΕΜ 6.40 €
030-186003 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 3.5 ΤΕΜ 8.00 €
030-186004 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 4 ΤΕΜ 10.40 €
030-186005 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 4.5 ΤΕΜ 11.20 €
030-186006 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 5 ΤΕΜ 12.00 €
030-186007 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 5.5 ΤΕΜ 13.60 €
030-186008 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 6 ΤΕΜ 14.00 €
030-186009 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 6.5 ΤΕΜ 18.40 €
030-186010 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 7 ΤΕΜ 14.40 €
030-186011 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 7.5 ΤΕΜ 20.80 €
030-186012 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 8 ΤΕΜ 21.60 €
030-186013 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 8.5 ΤΕΜ 24.80 €
030-186014 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 9 ΤΕΜ 25.60 €
030-186015 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 9.5 ΤΕΜ 35.20 €
030-186016 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 10 ΤΕΜ 32.00 €
030-186017 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 10.5 ΤΕΜ 32.80 €
030-186018 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 11 ΤΕΜ 36.00 €
030-186019 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 11.5 ΤΕΜ 52.00 €
030-186020 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 12 ΤΕΜ 56.00 €
030-186021 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 12.5 ΤΕΜ 60.00 €
030-186022 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 13 ΤΕΜ 44.00 €
030-186023 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 13.5 ΤΕΜ 52.00 €
030-186024 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 14 ΤΕΜ 60.00 €
030-186025 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 14.5 ΤΕΜ 60.00 €
030-186026 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 15 ΤΕΜ 60.00 €
030-186027 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 15.5 ΤΕΜ 64.00 €
030-186028 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 16 ΤΕΜ 68.00 €
030-186029 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 16.5 ΤΕΜ 72.00 €
030-186030 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 17 ΤΕΜ 84.00 €
030-186031 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 18 ΤΕΜ 88.00 €
030-186032 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 19 ΤΕΜ 96.00 €
030-186033 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 20 ΤΕΜ 108.00 €
030-186034 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 21 ΤΕΜ 108.00 €
030-186035 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 22 ΤΕΜ 112.00 €
030-186036 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 23 ΤΕΜ 112.00 €
030-186037 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 24 ΤΕΜ 140.00 €
030-186038 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 25 ΤΕΜ 176.00 €
030-186039 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 26 ΤΕΜ 176.00 €
030-186040 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 27 ΤΕΜ 176.00 €
030-186041 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 28 ΤΕΜ 188.00 €
030-186042 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 30 ΤΕΜ 224.00 €
030-186043 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 32 ΤΕΜ 272.00 €
030-186044 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 33 ΤΕΜ 288.00 €
030-186045 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 35 ΤΕΜ 304.00 €
030-186046 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 36 ΤΕΜ 336.00 €
030-186047 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 37 ΤΕΜ 336.00 €
030-186048 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 38 ΤΕΜ 368.00 €
030-186049 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 39 ΤΕΜ 368.00 €
030-186050 ΑΣΗΜΟΧΑΛΥΒΑΣ (ΑΣΗΜΑΤΣΑΛΟ) ΒΕΡΓΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ 40 ΤΕΜ 400.00 €