Ταινίες αλουμινίου (αλουμινοταινίες) 30 mic fit Morris.

 

Ταινίες αλουμινίου (αλουμινοταινίες) 30 mic fit Morris

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-26044 ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MORRIS 30mic 50x10m ΤΕΜ 2.16 €
010-26045 ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MORRIS 30mic 50x50m ΤΕΜ 8.80 €