Μηχανισμός ταινίας συσκευασίας βαρέως τύπου Taiwan.

 

Μηχανισμός ταινίας συσκευασίας βαρέως τύπου Taiwan

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-12498 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ ΤΕΜ 10.60 €