Υποκατηγορίες

  • Τσέρκι ECO-FIX

    Διάτρητο τσέρκι ECO-FIX, για συγκράτηση και στερέωση υλικών με ακανόνιστο σχήμα:

     

    Τσέρκι ECO-FIX