Βύσματα ECO-FIX Shell. Ο πλέον γνωστός τύπος μεταλλικού βύσματος. Υλικό: γαλβανισμένος χάλυβας. Συνδυάζει ευκολία στην τοποθέτηση και ικανότητα συγκράτησης ικανοποιητικών φορτιών. Μεγαλό εύρος εκτονώσης και εξαιρετική συμπεριφορά στις διακυμάνσεις της διαμέτρου της τρύπας. Προσφέρεται με χαλύβδινη βίδα, με γάντζο ή με κρίκο.

 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για ποσοτικές εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10601

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M5 (ΚΕΛΥΦΟΣ)

d x l = M5 x 40, do = 10mm, ho = 45mm, hef = 40mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 0.00 € (100 τεμ)
014-10602

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M6 (ΚΕΛΥΦΟΣ)

d x l = M6 x 50, do = 10mm, ho = 45mm, hef = 40mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 9.36 € (100 τεμ)
014-10603

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M8 (ΚΕΛΥΦΟΣ)

d x l = M8 x 60, do = 14mm, ho = 55mm, hef = 50mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 14.37 € (100 τεμ)
014-10604

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M10 (ΚΕΛΥΦΟΣ)

d x l = M10 x 70, do = 16mm, ho = 65mm, hef = 60mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 20.89 € (100 τεμ)
014-10605

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M12 (ΚΕΛΥΦΟΣ)

d x l = M12 x 80, do = 20mm, ho = 85mm, hef = 80mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 35.10 € (100 τεμ)
014-10606

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M16 (ΚΕΛΥΦΟΣ)

d x l = M16 x 110, do = 25mm, ho = 105mm, hef = 100mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 65.73 € (100 τεμ)
014-10607

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M20 (ΚΕΛΥΦΟΣ)

d x l = M20 x 140, do = 30mm, ho = 140mm, hef = 130mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 164.30 € (100 τεμ)

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10611

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M5 (ΜΕ ΒΙΔΑ)

d x l = M5 x 40, do = 10mm, ho = 45mm, hef = 40mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 0.00 € (100 τεμ)
014-10612

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M6 (ΜΕ ΒΙΔΑ)

d x l = M6 x 50, do = 10mm, ho = 45mm, hef = 40mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 13.58 € (100 τεμ)
014-10613

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M8 (ΜΕ ΒΙΔΑ)

d x l = M8 x 60, do = 14mm, ho = 55mm, hef = 50mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 23.37 € (100 τεμ)
014-10614

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M10 (ΜΕ ΒΙΔΑ)

d x l = M10 x 70, do = 16mm, ho = 65mm, hef = 60mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 38.25 € (100 τεμ)
014-10615

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M12 (ΜΕ ΒΙΔΑ)

d x l = M12 x 80, do = 20mm, ho = 85mm, hef = 80mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 64.54 € (100 τεμ)
014-10616

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M16 (ΜΕ ΒΙΔΑ)

d x l = M16 x 110, do = 25mm, ho = 105mm, hef = 100mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 137.10 € (100 τεμ)
014-10617

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M20 (ΜΕ ΒΙΔΑ)

d x l = M20 x 140, do = 30mm, ho = 140mm, hef = 130mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 300.20 € (100 τεμ)

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10621

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M5 (ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ Ή ΜΕ ΚΡΙΚΟ)

d x l = M5 x 40, do = 10mm, ho = 45mm, hef = 40mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 0.00 € (100 τεμ)
014-10622

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M6 (ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ Ή ΜΕ ΚΡΙΚΟ)

d x l = M6 x 50, do = 10mm, ho = 45mm, hef = 40mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 20.18 € (100 τεμ)
014-10623

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M8 (ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ Ή ΜΕ ΚΡΙΚΟ)

d x l = M8 x 60, do = 14mm, ho = 55mm, hef = 50mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 36.76 € (100 τεμ)
014-10624

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M10 (ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ Ή ΜΕ ΚΡΙΚΟ)

d x l = M10 x 70, do = 16mm, ho = 65mm, hef = 60mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 64.06 € (100 τεμ)
014-10625

ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX SHELL M12 (ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ Ή ΜΕ ΚΡΙΚΟ)

d x l = M12 x 80, do = 20mm, ho = 85mm, hef = 80mm, Tfix = 10mm

ΠΑΚ 110.82 € (100 τεμ)