Βύσματα ECO-FIX EX (Express) (μεταλλικά με γαλβανισμένο κορμό και δακτυλίδι). Τα βύσματα αυτού του τύπου (through bolts) απαιτούν τρύπα ίδιας διαμέτρου με τον κορμό τους, επομένως μπορούμε να ανοίξουμε την τρύπα διαμέσου ενός προ-εγκατεστημένου αντικειμένου, χωρίς να απαιτείται καμία μετακίνηση. Κατάλληλα για χρήση σε μπετό με αντοχή τουλάχιστον 20MPa.

 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για ποσοτικές εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10001 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 6 x 60 ΠΑΚ 9.44 € (100 τεμ)
014-10002 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 6 x 80 ΠΑΚ 11.89 € (100 τεμ)
014-10003 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 6 x 100 ΠΑΚ 13.99 € (100 τεμ)

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10011 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 8 x 50 ΠΑΚ 10.53 € (100 τεμ)
014-10012 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 8 x 75 ΠΑΚ 13.57 € (100 τεμ)
014-10013 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 8 x 95 ΠΑΚ 16.28 € (100 τεμ)
014-10014 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 8 x 115 ΠΑΚ 19.00 € (100 τεμ)

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10021 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 10 x 70 ΠΑΚ 19.19 € (100 τεμ)
014-10022 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 10 x 90 ΠΑΚ 22.98 € (100 τεμ)
014-10023 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 10 x 100 ΠΑΚ 24.78 € (100 τεμ)
014-10024 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 10 x 120 ΠΑΚ 28.58 € (100 τεμ)
014-10025 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 10 x 150 ΠΑΚ 34.17 € (100 τεμ)

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10031 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 12 x 90 ΠΑΚ 32.75 € (100 τεμ)
014-10032 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 12 x 100 ΠΑΚ 35.80 € (100 τεμ)
014-10033 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 12 x 110 ΠΑΚ 37.87 € (100 τεμ)
014-10034 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 12 x 120 ΠΑΚ 40.52 € (100 τεμ)
014-10035 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 12 x 140 ΠΑΚ 45.63 € (100 τεμ)
014-10036 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 12 x 160 ΠΑΚ 50.74 € (100 τεμ)
014-10037 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 12 x 180 ΠΑΚ 56.04 € (100 τεμ)
014-10038 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 12 x 220 ΠΑΚ 70.35 € (100 τεμ)

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10041 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 14 x 100 ΠΑΚ 49.42 € (100 τεμ)
014-10042 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 14 x 120 ΠΑΚ 56.61 € (100 τεμ)
014-10043 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 14 x 145 ΠΑΚ 65.51 € (100 τεμ)
014-10044 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 14 x 170 ΠΑΚ 74.60 € (100 τεμ)
014-10045 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 14 x 220 ΠΑΚ 101.53 € (100 τεμ)

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10051 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 16 x 125 ΠΑΚ 75.47 € (100 τεμ)
014-10052 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 16 x 145 ΠΑΚ 84.86 € (100 τεμ)
014-10053 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 16 x 170 ΠΑΚ 94.46 € (100 τεμ)
014-10054 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 16 x 220 ΠΑΚ 133.88 € (100 τεμ)
014-10055 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 16 x 280 ΠΑΚ 183.24 € (100 τεμ)

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10061 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 20 x 170 ΠΑΚ 156.28 € (100 τεμ)
014-10062 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 20 x 220 ΠΑΚ 212.50 € (100 τεμ)
014-10063 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 20 x 270 ΠΑΚ 276.02 € (100 τεμ)

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10071 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 24 x 200 ΠΑΚ 306.73 € (100 τεμ)
014-10072 ΒΥΣΜΑΤΑ ECO-FIX EX (EXPRESS) 24 x 260 ΠΑΚ 405.41 € (100 τεμ)