Προειδοποιητικός φανός έργων πορτοκαλί, 1 όψης, BLITZ Xenon, πολύ δυνατός. Διακοπτόμενης λειτουργίας (συχνότητα 1Hz). Λυχνίες 1J Xenon. Εξωτερικός διακόπτης 24ωρη λειτουργία/Μόνο νύχτα/OFF. Μπαταρίες 4R25 6V, 2 τεμάχια (δεν περιλαμβάνονται).

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10783 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ XENON ΤΕΜ 26.20 €