Προειδοποιητικός φανός έργων κόκκινος, 2 όψεων. Διακοπτόμενης λειτουργίας (συχνότητα 1Hz). Λυχνίες Red LED. Εσωτερικός διακόπτης ON/OFF. Φωτοκύτταρο για νυχτερινή λειτουργία. Μπαταρίες 4R25 6V, 2 τεμάχια (δεν περιλαμβάνονται).

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10782 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΜ 9.85 €