Προειδοποιητικός φανός έργων κίτρινος, 2 όψεων. Διακοπτόμενης λειτουργίας (συχνότητα 1Hz). Λυχνίες Amber LED. Εσωτερικός διακόπτης ON/OFF. Φωτοκύτταρο για νυχτερινή λειτουργία. Μπαταρίες 4R25 6V, 2 τεμάχια (δεν περιλαμβάνονται).

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10781 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΜ 9.40 €