Προειδοποιητικός φανός έργων κίτρινος 1B, 2 όψεων. Διακοπτόμενης λειτουργίας (συχνότητα 1Hz). Λυχνίες Amber LED. Εσωτερικός διακόπτης ON/OFF. Φωτοκύτταρο για νυχτερινή λειτουργία. Μπαταρία 4R25 6V, 1 τεμάχιο (δεν περιλαμβάνεται).

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10784 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 1B ΤΕΜ 0.00 €