Μπαταρία προειδοποιητικών φανών έργων 4R 25 (6V).

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
014-10785 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 4R 25 6V ΤΕΜ 2.90 €