Ιμάντας (σαμπάνι) προσδέσεως πράσινος FF Group ως 2 τόνους. Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ελάχιστο όριο θραύσης 6 φορές η αντοχή του ιμάντα.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-30961 ΣΑΜΠΑΝΙ  60mmX 1,0M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 6.30 €
010-30962 ΣΑΜΠΑΝΙ  60mmX 1,5M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 8.40 €
010-30963 ΣΑΜΠΑΝΙ  60mmX 2,0M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 10.50 €
010-30964 ΣΑΜΠΑΝΙ  60mmX 2,5M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 13.30 €
010-30980 ΣΑΜΠΑΝΙ  60mmX 3,0M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 14.80 €
010-30979 ΣΑΜΠΑΝΙ  60mmX 3,5M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 17.50 €
010-30965 ΣΑΜΠΑΝΙ  60mmX 4,0M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 19.60 €
010-30966 ΣΑΜΠΑΝΙ  60mmX 4,5M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 22.00 €
010-30967 ΣΑΜΠΑΝΙ  60mmX 5,0M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 23.70 €
010-30968 ΣΑΜΠΑΝΙ  60mmX 6,0M ΠΡΑΣΙΝΟ (ΕΩΣ 2 ΤΟΝΟΥΣ) FF GROUP ΤΕΜ 28.00 €