Δέστρα με καστάνια Κίνας.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-11677 ΔΕΣΤΡΕΣ (ΙΜΑΝΤΕΣ)  ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΣ 2x15 ΤΕΜ 6.90 €
010-11678 ΔΕΣΤΡΕΣ (ΙΜΑΝΤΕΣ)  ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΣ 1x15 ΤΕΜ 2.70 €