Στηρίγματα παραθύρων ορειχάλκινα κίτρινα.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-25608 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΟΡΕΙΧ.ΚΙΤΡΙΝΑ 2,5" ΤΕΜ 3.80 €
010-25609 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΟΡΕΙΧ.ΚΙΤΡΙΝΑ 3" ΤΕΜ 4.40 €
010-25610 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΟΡΕΙΧ.ΚΙΤΡΙΝΑ 3,5" ΤΕΜ 4.80 €
010-25611 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΟΡΕΙΧ.ΚΙΤΡΙΝΑ 4" ΤΕΜ 5.10 €
010-25612 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΟΡΕΙΧ.ΚΙΤΡΙΝΑ 5" (ΣΠΑΣΤΑ) ΤΕΜ 8.30 €
010-25613 ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΟΡΕΙΧ.ΚΙΤΡΙΝΑ 6" (ΣΠΑΣΤΑ) ΤΕΜ 9.30 €