Συρτάκια NP.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-25807 ΣΥΡΤΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ  30mm ΣΕ BLISTER ΤΕΜ 1.00 €
010-25808 ΣΥΡΤΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ  40mm ΣΕ BLISTER ΤΕΜ 1.20 €
010-25809 ΣΥΡΤΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ  50mm ΣΕ BLISTER ΤΕΜ 1.30 €
010-25810 ΣΥΡΤΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ  60mm ΣΕ BLISTER ΤΕΜ 1.60 €
010-25811 ΣΥΡΤΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ  70mm ΣΕ BLISTER ΤΕΜ 1.90 €
010-25812 ΣΥΡΤΑΚΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΑ  85mm ΣΕ BLISTER ΤΕΜ 2.30 €