Μεντεσέδες τετράγωνοι σιδήρου.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-25682 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 2,5"x2,5"x1,3mm-12τμχ ΠΑΚ 6.50 €
010-25683 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 3"x3"x1,6mm-2τμχ ΠΑΚ 1.60 €
010-25684 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 3,5"x3,5"x1,8mm-2τμχ ΠΑΚ 2.10 €
010-25685 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 4"x4"x2mm-2τμχ ΠΑΚ 3.00 €
010-25686 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. ΣΙΔΗΡΟΥ 2,5"x2,5"x1.3mm-12τμχ ΠΑΚ 4.60 €
010-25687 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. ΣΙΔΗΡΟΥ 3"x3"x1.6mm-2τμχ ΠΑΚ 1.30 €
010-25688 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. ΣΙΔΗΡΟΥ 3.5"x3.5"x1.8mm-2τμχ ΠΑΚ 1.60 €
010-25689 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ Β.Τ. ΣΙΔΗΡΟΥ 4"x4"x2mm-2τμχ ΠΑΚ 2.60 €
010-25690 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ Ε.Τ. ΣΙΔΗΡΟΥ 2,5"x2,5"-12τμχ ΠΑΚ 4.40 €
010-25691 ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΙ Ε.Τ. ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 2,5"x2,5"-12τμχ ΠΑΚ 5.80 €