Λαμάκια σύνδεσης μαραγκών γαλβανιζέ.

 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
017-1016 ΛΑΜΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ Νο 60 - 100 ΤΕΜ ΠΑΚ 3.00 €
017-1017 ΛΑΜΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ Νο 80 - 100 ΤΕΜ ΠΑΚ 5.70 €
017-1018 ΛΑΜΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ Νο 100 - 100 ΤΕΜ ΠΑΚ 7.80 €
017-1019 ΛΑΜΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ Νο 110 - 100 ΤΕΜ ΠΑΚ 10.10 €
017-1020 ΛΑΜΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ Νο 120 - 100 ΤΕΜ ΠΑΚ 14.80 €
017-1021 ΛΑΜΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ Νο 160 - 100 ΤΕΜ ΠΑΚ 19.20 €
017-1022 ΛΑΜΑΚΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ Νο 200 - 100 ΤΕΜ ΠΑΚ 29.80 €