Λουκέτo FUBANG ορειχάλκινο ελαφρύς τύπος.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-14274 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΕΛΑΦΡ 20 ΤΕΜ 1.10 €
010-14275 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΕΛΑΦΡ 25 ΤΕΜ 1.40 €
010-14276 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΕΛΑΦΡ 30 ΤΕΜ 2.00 €
010-14278 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΕΛΑΦΡ 40 ΤΕΜ 3.00 €
010-14280 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΕΛΑΦΡ 50 ΤΕΜ 4.30 €
010-14281 ΛΟΥΚΕΤO FUBANG ΟΡΕΙΧ. ΕΛΑΦΡ 60 ΤΕΜ 5.90 €