Μισός κύλινδρος CISA OG304.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-18401 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΙΣΟΣ 40(30-10) CISA 0G304 ΤΕΜ 13.00 €