Κύλινδρος CISA υπερασφαλείας χρυσός ASIX ΟE300. Χρυσός με 3 και 5 κλειδιά. Επίπεδο ασφαλείας 3,3/5 ΕΝ 1303.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-31720 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASIX 60(28-32) 3 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Ε300, ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 14.60 €
010-31721 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASIX 60(28-32) 5 ΚΛΕΙΔΙΑ, CISA Ε300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 21.00 €
010-31722 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASIX 70(28-42) 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Ε300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 25.70 €
010-31723 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASIX 80(30-50) 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Ε300 ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 27.50 €
010-31724 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASIX 80(35-45) 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Ε300, ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 27.50 €
010-31725 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASIX 80(40-40) 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Ε300, ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 27.50 €
010-31726 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ASIX 90(40-50) 5 ΚΛΕΙΔΙΑ CISA Ε300, ΧΡΥΣΟ ΤΕΜ 31.20 €