Κύλινδρος CISA OA3S0 υπερασφαλείας ASTRAL SIGILLO χρυσός άθραυστος. Γυαλισμένος, χρυσός, με 5 κλειδιά. Επίπεδο ασφαλείας 3,7/5 ΕΝ 1303.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-22460 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ASTRAL-S ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.60 (28-32), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΕΜ 55.70 €
010-31108 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ASTRAL-S ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.70 (28-43), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΕΜ 67.90 €
010-31109 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ASTRAL-S ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.80 (30-50), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΕΜ 71.80 €
010-31113 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ASTRAL-S ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.75 (30-40), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΕΜ 67.90 €
010-31114 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ASTRAL-S ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.80 (35-45), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΕΜ 71.80 €
010-31115 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ASTRAL-S ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.80 (40-40), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΕΜ 71.80 €
010-31141 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ASTRAL-S ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.90 (40-50), 5 ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΕΜ 79.90 €