Κλειδαριά CISA κυλίνδρου για πόρτα αλουμινίου - σιδήρου στενή 44620. Με γλώσσα. Δεν περιλαμβάνεται ο κύλινδρος.

 

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-20579 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΕΝΗ 20 LOGO LINE 44820 ΤΕΜ 7.50 €
010-20580 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΕΝΗ 25 LOGO LINE 44820 ΤΕΜ 7.70 €
010-20581 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΕΝΗ 30 LOGO LINE 44820 ΤΕΜ 7.90 €
010-20582 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜ-ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΕΝΗ 35 LOGO LINE 44820 ΤΕΜ 8.20 €