Πατόχαρτο ρολό (aluminium oxide - κορούνδιο) Morris κόκκινο. Για κάθε είδους μαλακό ξύλο και μέταλλο (νίκελ, επιχρωμιωμένα, κ.α.).

 

 

Πατόχαρτο ρολό 115mm x 25m κόκκινο Morris PK 216:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-23540 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ STANEK ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 024κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 24 ΤΕΜ 38.00 €
010-23541 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 036κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 36 ΤΕΜ 32.00 €
010-23542 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 040κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 40 ΤΕΜ 27.00 €
010-23543 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 050κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 50 ΤΕΜ 24.00 €
010-23544 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 060κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 60 ΤΕΜ 22.00 €
010-23545 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 080κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 80 ΤΕΜ 21.00 €
010-23546 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 100κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 100 ΤΕΜ 17.00 €
010-23547 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 120κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 120 ΤΕΜ 17.00 €
010-23548 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 150κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 150 ΤΕΜ 17.00 €
010-23549 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 180κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 180 ΤΕΜ 17.00 €

 

Πατόχαρτο ρολό 203mm x 25m κόκκινο Morris PK 216:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-23550 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 024κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 24 ΤΕΜ 63.00 €
010-23551 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 036κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 36 ΤΕΜ 52.00 €
010-23552 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 040κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 40 ΤΕΜ 44.00 €
010-23553 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 050κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 50 ΤΕΜ 40.00 €
010-23554 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 060κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 60 ΤΕΜ 36.00 €
010-23555 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 080κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 80 ΤΕΜ 35.00 €
010-23556 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 100κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 100 ΤΕΜ 29.00 €
010-23557 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 120κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 120 ΤΕΜ 29.00 €
010-23558 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ MORRIS ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 150κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 150 ΤΕΜ 29.00 €
010-23559 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 180κ PK 216 E ΚΟΚΚΩΣΗ 180 ΤΕΜ 29.00 €