Πατόχαρτο ρολό (silicon carbide - ανθρακοπυρίτιο) VSM μαύρο. Υψηλής ποιότητας πατόχαρτο μεγάλης αντοχής για τρίψιμο στο χέρι αλλά και σε οποιαδήποτε λειαντική μηχανή για επίπεδη λείανση. Κατάλληλο για χρήση σε κάθε είδους πέτρα, μάρμαρο, τοίχο καθώς και συνθετικά υλικά. Επίσης κατάλληλο για πλαστικό, γυαλί, κάθε είδους σκληρό ξύλο (ξύλινα πατώματα) και γενικά σκληρές επιφάνειες.

 

 

Πατόχαρτο ρολό μαύρο 115mm x 25m VSM CP 501:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-20190 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 024κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 24 ΤΕΜ 46.00 €
010-20191 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 036κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 36 ΤΕΜ 46.40 €
010-18657 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 040κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 40 ΤΕΜ 50.00 €
010-21988 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 050κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 50 ΤΕΜ 25.00 €
010-18658 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 060κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 60 ΤΕΜ 39.40 €
010-18659 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 080κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 80 ΤΕΜ 34.50 €
010-18660 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 100κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 100 ΤΕΜ 31.40 €
010-18661 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 120κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 120 ΤΕΜ 31.40 €
010-18662 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 150κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 150 ΤΕΜ 31.40 €
010-18663 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 180κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 180 ΤΕΜ 31.40 €
010-18664 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 220κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 220 ΤΕΜ 31.40 €
010-18665 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 240κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 240 ΤΕΜ 31.40 €
010-18666 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 280κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 280 ΤΕΜ 31.40 €
010-18667 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 320κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 320 ΤΕΜ 31.40 €

 

 Πατόχαρτο ρολό μαύρο 203mm x 25m VSM CP 501:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-20192 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 024κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 24 ΤΕΜ 110.00 €
010-20193 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 036κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 36 ΤΕΜ 81.60 €
010-18668 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 040κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 40 ΤΕΜ 88.00 €
010-21989 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 050κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 50 ΤΕΜ 75.00 €
010-18669 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 060κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 60 ΤΕΜ 69.00 €
010-18670 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 080κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 80 ΤΕΜ 61.00 €
010-18671 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 100κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 100 ΤΕΜ 59.00 €
010-18672 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 120κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 120 ΤΕΜ 59.00 €
010-18673 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 150κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 150 ΤΕΜ 59.00 €
010-18674 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 180κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 180 ΤΕΜ 59.00 €
010-18675 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 220κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 220 ΤΕΜ 59.00 €
010-18676 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 240κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 240 ΤΕΜ 59.00 €
010-18677 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 280κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 280 ΤΕΜ 59.00 €
010-18678 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡO VSM ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 320κ CP501 ΚΟΚΚΩΣΗ 320 ΤΕΜ 59.00 €