Πατόχαρτο ρολό (silicon carbide - ανθρακοπυρίτιο) Morris μαύρο. Για κάθε είδους πέτρα, μάρμαρο, τοίχο, λάστιχο καθώς και για σκληρά ξύλα.

 

 

Πατόχαρτο ρολό μαύρο 115mm x 25m Morris CP 218 E:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-23560 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 024κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 24 ΤΕΜ 40.00 €
010-23561 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 036κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 36 ΤΕΜ 34.00 €
010-23562 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 040κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 40 ΤΕΜ 28.00 €
010-23563 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  STANEK ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 050κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 50 ΤΕΜ 25.00 €
010-23564 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 060κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 60 ΤΕΜ 24.00 €
010-23565 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 080κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 80 ΤΕΜ 21.00 €
010-23566 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 100κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 100 ΤΕΜ 18.00 €
010-23567 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 120κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 120 ΤΕΜ 18.00 €
010-23568 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  MORRIS ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 150κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 150 ΤΕΜ 18.00 €
010-23569 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  STANEK ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 180κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 180 ΤΕΜ 18.00 €
010-23570 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  STANEK ΡΟΛΛΟ 115mm x 25m 220κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 220 ΤΕΜ 18.00 €

 

 Πατόχαρτο ρολό μαύρο 203mm x 25m Morris CP 218 E:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-23571 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 024κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 24 ΤΕΜ 66.00 €
010-23572 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  MORRIS ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 036κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 36 ΤΕΜ 55.00 €
010-23573 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 040κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 40 ΤΕΜ 46.00 €
010-23574 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 050κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 50 ΤΕΜ 42.00 €
010-23575 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 060κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 60 ΤΕΜ 38.00 €
010-23576 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 080κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 80 ΤΕΜ 36.00 €
010-23577 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 100κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 100 ΤΕΜ 30.00 €
010-23578 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 120κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 120 ΤΕΜ 30.00 €
010-23579 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  MORRIS ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 150κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 150 ΤΕΜ 30.00 €
010-23580 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 180κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 180 ΤΕΜ 30.00 €
010-23581 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΜΑΥΡΟ  STANEK ΡΟΛΛΟ 203mm x 25m 220κ PC 218 E ΚΟΚΚΩΣΗ 220 ΤΕΜ 30.00 €