Ντουκόχαρτο φύλλο (silicon carbide - ανθρακοπυρίτιο) VSM. Αδιάβροχο σμυριδόχαρτο υψηλής αντοχής. Κατάλληλο για τρίψιμο υγρών επιφανειών μετάλλου και μαρμάρου. Ειδικό για υγρό τρίψιμο στην βαφή του αυτοκινήτου.

 

 

Ντουκόχαρτο φύλλο 23cm x 28cm VSM CP 918 C:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-18705 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 100κ CP-918C ΚΟΚΚΩΣΗ 100 ΤΕΜ 1.02 €
010-18706 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 120κ CP-918C ΚΟΚΚΩΣΗ 120 ΤΕΜ 0.88 €
010-18707 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 150κ CP-918C ΚΟΚΚΩΣΗ 150 ΤΕΜ 0.84 €
010-18708 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 180κ CP-918C ΚΟΚΚΩΣΗ 180 ΤΕΜ 0.77 €

 

Ντουκόχαρτο φύλλο 23cm x 28cm VSM CP 918 A:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-18709 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 0220κ CP-918Α ΚΟΚΚΩΣΗ 220 ΤΕΜ 0.70 €
010-18710 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 0240κ CP-918Α ΚΟΚΚΩΣΗ 240 ΤΕΜ 0.70 €
010-18711 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 0280κ CP-918Α ΚΟΚΚΩΣΗ 280 ΤΕΜ 0.70 €
010-18712 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 0320κ CP-918Α ΚΟΚΚΩΣΗ 320 ΤΕΜ 0.70 €
010-18713 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 0360κ CP-918Α ΚΟΚΚΩΣΗ 360 ΤΕΜ 0.70 €
010-18714 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 0400κ CP-918Α ΚΟΚΚΩΣΗ 400 ΤΕΜ 0.70 €
010-18715 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 0500κ CP-918Α ΚΟΚΚΩΣΗ 500 ΤΕΜ 0.70 €
010-18716 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 0600κ CP-918Α ΚΟΚΚΩΣΗ 600 ΤΕΜ 0.70 €
010-18717 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 0800κ CP-918Α ΚΟΚΚΩΣΗ 800 ΤΕΜ 0.70 €
010-18718 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 1000κCP-918A ΚΟΚΚΩΣΗ 1000 ΤΕΜ 0.70 €
010-18719 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 1200κ CP-918Α ΚΟΚΚΩΣΗ 1200 ΤΕΜ 0.70 €
010-20420 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 1500κ CP-918Α ΚΟΚΚΩΣΗ 1500 ΤΕΜ 0.64 €
010-20421 ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΑ VSM ΦΥΛΛΟ 23x28cm - 2000κ CP-918Α ΚΟΚΚΩΣΗ 2000 ΤΕΜ 0.64 €