Οικοδομικά καρφιά.

 

 

Προσφέρεται έκπτωση 25% για μία συσκευασία. Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για ποσοτικές εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
ΟΚ-1515 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ 15x15 ΠΑΚ 5 KG 1.70 € (1 KG) 
ΟΚ-1621 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ 16x21 ΠΑΚ 5 KG 1.70 € (1 KG) 
ΟΚ-1624 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ 16x24 ΠΑΚ 5 KG 1.70 € (1 KG) 
ΟΚ-1830 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ 18x30 ΠΑΚ 5 KG 1.70 € (1 KG) 
ΟΚ-1836 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ 18x36 ΠΑΚ 5 KG 1.70 € (1 KG) 
ΟΚ-1945 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΡΦΙΑ 19x45 ΠΑΚ 5 KG 1.70 € (1 KG)