Δίχαλα.

 

 

Για μεγάλες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για ποσοτικές εκπτώσεις.

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-14374 ΔΙΧΑΛΑ 10x14 5ΚΙΛΟ ΠΑΚ 28.00 €
010-14375 ΔΙΧΑΛΑ 11x16 5ΚΙΛΟ ΠΑΚ 28.00 €
010-14376 ΔΙΧΑΛΑ 12x18 5ΚΙΛΟ ΠΑΚ 27.00 €
010-14377 ΔΙΧΑΛΑ 13x20 5ΚΙΛΟ ΠΑΚ 27.00 €
010-14378 ΔΙΧΑΛΑ 14x25 5ΚΙΛΟ ΠΑΚ 24.00 €
010-14379 ΔΙΧΑΛΑ 16x30 5ΚΙΛΟ ΠΑΚ 19.00 €