Ηλεκτρόδια ανόμοιων χαλύβων Oerlikon (Έρλικον) Inox 29/9. Ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο ρουτιλίου με περιεκτικότητα σε φερρίτη 25-30%. Το απόθεμα δεν αποφλοιούται μέχρι 1100°C. Μεγάλη αντίσταση σε ρηγματώσεις με εφαρμογές σαν υπόστρωμα σε ευαίσθητα μέταλλα. Εύκολη έναυση και επανέναυση ακόμη και με μικρές μηχανές. Εύκολη απομάκρυνση κρούστας. Εφαρμογή σε δύσκολα συγκολλούμενους χάλυβες, π.χ. συγκόλληση κοινών χαλύβων με χάλυβες υψηλής αντοχής, ανθρακούχους χάλυβες, εργαλειοθήκες, χάλυβες ελατηρίων, θερμικά κατεργασμένους χάλυβες, χάλυβες σιδηροτροχιών, μαγγανιούχους χάλυβες, γαλβανισμένες πλάκες, κ..λπ.

 

DIN 8556: Ε 29 9 R 26

EN 1600: E 29 9 R 12

AWS/SFA 5.4: E 312-16

 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10067 ΗΛ. OERLIKON INOX 29/9 2.5 mm (3 kg / 18 kg) kg 27.90 €
015-10068 ΗΛ. OERLIKON INOX 29/9 3.25 mm (3 kg / 18 kg) kg 27.90 €
015-10069 ΗΛ. OERLIKON INOX 29/9 4.0 mm (3 kg / 18 kg) kg 27.90 €

 

Επί των παραπάνω τιμών προσφέρεται έκπτωση για αγορά συσκευασιών (μικρά πακέτα), όπως φαίνεται στον παρακάτω τιμοκατάλογο:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10067-1 ΗΛ. OERLIKON INOX 29/9 2.5 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 66.27 €
015-10068-1 ΗΛ. OERLIKON INOX 29/9 3.25 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 66.27 €
015-10069-1 ΗΛ. OERLIKON INOX 29/9 4.0 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 66.27 €

 

Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.