Ηλεκτρόδια για πυρίμαχους χάλυβες Oerlikon (Έρλικον) Inox 25/20. Ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο ρουτιλίου ωστενιτικού τύπου. Κατάλληλο για πυρίμαχους χάλυβες χρωμιούχους και χρωμιονικελιούχους καθώς και για χυτοχάλυβες. Δεν αποφλοιούται μέχρι 1200°C. Εύχρηστο ηλεκτρόδιο με απαλό τοξο και ελάχιστο πιτσίλισμα. Εφαρμογή σε συνδέσεις και γεμίσματα πυρίμαχων χαλύβων χρωμιούχων καθώς και χυτοχαλύβων. Το αποτιθέμενο μέταλλο δεν είναι αντιδιαβρωτικό σε θειούχα καυσαέρια.

 

DIN 8556: E 25 20 R 26

EN 1600: E 25 20 R 12

AWS/SFA 5.4: E 310-16

 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10076 ΗΛ. OERLIKON INOX 25/20 2.5 mm (3 kg / 18 kg) kg 29.10 €
015-10077 ΗΛ. OERLIKON INOX 25/20 3.25 mm (3 kg / 18 kg) kg 29.10 €
015-10078 ΗΛ. OERLIKON INOX 25/20 4.0 mm (3 kg / 18 kg) kg 29.10 €

 

Επί των παραπάνω τιμών προσφέρεται έκπτωση για αγορά συσκευασιών (μικρά πακέτα), όπως φαίνεται στον παρακάτω τιμοκατάλογο:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10076-1 ΗΛ. OERLIKON INOX 25/20 2.5 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 69.12 €
015-10077-1 ΗΛ. OERLIKON INOX 25/20 3.25 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 69.12 €
015-10078-1 ΗΛ. OERLIKON INOX 25/20 4.0 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 69.12 €

 

Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.