Ηλεκτρόδια για ανόμοιους χάλυβες Oerlikon (Έρλικον) Inox 25/14. Ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο ρουτιλίου ωστενιφερριτικού τύπου περιεκτικότητας σε φερρίτη περίπου 15%, κατάλληλο για συνδέσεις ανόμοιων χαλύβων. Επίσης σαν υπόστρωμα σε χάλυβες θωρακίσεως του τύπου 18/8 CrNi. Εύχρηστο ηλεκτρόδιο κατάλληλο για όλες θέσεις. Εφαρμογή σε συνδέσεις κοινών χαλύβων με υψηλά κεκραμένους χάλυβες. Επίσης για υπόστρωμα σε χάλυβες θωρακίσεως του τύπου 18 Cr/ 8 Ni και για αναγομώσεις μη κεκραμένων χαλύβων. Κατάλληλο για υπόστρωμα σε ελάσματα μεγάλου πάχους και ολοκλήρωση της κόλλησης με Belinox ή Belinox 316.

 

DIN 8556: Ε 23 12nC R 26

EN 1600: E 23 12 R 12

AWS/SFA 5.4: E 309L-16

 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10073 ΗΛ. OERLIKON INOX 25/14 2.5 mm (3 kg / 18 kg) kg 23.90 €
015-10074 ΗΛ. OERLIKON INOX 25/14 3.25 mm (3 kg / 18 kg) kg 23.90 €
015-10075 ΗΛ. OERLIKON INOX 25/14 4.0 mm (3 kg / 18 kg) kg 23.90 €

 

Επί των παραπάνω τιμών προσφέρεται έκπτωση για αγορά συσκευασιών (μικρά πακέτα), όπως φαίνεται στον παρακάτω τιμοκατάλογο:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10073-1 ΗΛ. OERLIKON INOX 25/14 2.5 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 56.76 €
015-10074-1 ΗΛ. OERLIKON INOX 25/14 3.25 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 56.76 €
015-10075-1 ΗΛ. OERLIKON INOX 25/14 4.0 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 56.76 €

 

Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.