Ηλεκτρόδια για ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο 19/12/3 Oerlikon (Έρλικον) Belinox 316. Ηλεκτρόδιο ρουτιλίου υψηλά κεκραμένο με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Για θερμοκρασίες λειτουργίας μέχρι 400 oC. Εύκολη έναυση και επανέναυση, ακόμη και με μικρές μηχανές AC. Καλή εμφάνιση ραφής με λεπτό κυματισμό. Εφαρμογή σε σταθεροποιημένους ή μη χρωμονικελιούχους χάλυβες ανθεκτικούς στην ατμοσφαιρική διάβρωση του τύπου 18 Cr / 8 Ni / 2 Mo. Είναι επίσης κατάλληλο στην συγκόλληση ανοξείδωτων χαλύβων με κοινούς χάλυβες.

 

DIN 8556: Ε 19 12 3nC R26

EN 1600: E 19 12 3 LR12

AWS/SFA 5.4: E 316L-16

 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10079 ΗΛ. OERLIKON BELINOX-316 2.0 mm (3 kg / 18 kg) kg 26.10 €
015-10080 ΗΛ. OERLIKON BELINOX-316 2.5 mm (3 kg / 18 kg) kg 21.10 €
015-10081 ΗΛ. OERLIKON BELINOX-316 3.25 mm (3 kg / 18 kg) kg 21.10 €
015-10082 ΗΛ. OERLIKON BELINOX-316 4.0 mm (3 kg / 18 kg) kg 21.10 €

 

Επί των παραπάνω τιμών προσφέρεται έκπτωση για αγορά συσκευασιών (μικρά πακέτα), όπως φαίνεται στον παρακάτω τιμοκατάλογο:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10079-1 ΗΛ. OERLIKON BELINOX-316 2.0 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 61.99 €
015-10080-1 ΗΛ. OERLIKON BELINOX-316 2.5 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 50.11 €
015-10081-1 ΗΛ. OERLIKON BELINOX-316 3.25 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 50.11 €
015-10082-1 ΗΛ. OERLIKON BELINOX-316 4.0 mm (ΠΑΚ 3 kg) ΠΑΚ 50.11 €

 

Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.