Ηλεκτρόδια Oerlikon (Έρλικον) Citodur 38. Σε αναγομώσεις μεγάλης σκληρότητας για φθορές τριβής και όχι κρούσης, όπως σε μηχανήματα ορυχείων, σε κοχλίες μεταφοράς μεταλλευμάτων, πτερύγια αναμικτήρων, αντλίες τσιμέντου, πηλού, αναδευτήρες, μύλοι αλέσεως, ακμές κάδων εκσκαφέων, πλάνες γαιανθράκων, φυγοκεντρικά πτύα, πετροχημικά εργαλεία, κ.λπ. Παχύ ηλεκτρόδιο για αναγομώσεις μεγάλης σκληρότητας, ανθεκτικές σε αποξέσεις τριβής. Απόδοση περίπου 190%. Κατεργάσιμο μόνο με τροχό. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου επικρατούν οι φθορές από χτυπήματα.

 

DIN 8555 : Ε 10-UM-60R

 

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10095 ΗΛ. OERLIKON CITODUR 38 3.25 mm (3.5 kg / 21 kg) kg 9.05 €
015-10096 ΗΛ. OERLIKON CITODUR 38 4.0 mm (3.5 kg / 21 kg) kg 9.05 €
015-10097 ΗΛ. OERLIKON CITODUR 38 5.0 mm (4.5 kg / 27 kg) kg 9.05 €

 

Επί των παραπάνω τιμών προσφέρεται έκπτωση για αγορά συσκευασιών (μικρά πακέτα), όπως φαίνεται στον παρακάτω τιμοκατάλογο:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
015-10095-1 ΗΛ. OERLIKON CITODUR 38 3.25 mm (ΠΑΚ 3.5 kg) ΠΑΚ 21.49 €
015-10096-1 ΗΛ. OERLIKON CITODUR 38 4.0 mm (ΠΑΚ 3.5 kg) ΠΑΚ 21.49 €
015-10097-1 ΗΛ. OERLIKON CITODUR 38 5.0 mm (ΠΑΚ 4.5 kg) ΠΑΚ 27.64 €

 

Για μεγαλύτερες ποσότητες, επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον εκπτώσεις.