Σύνδεσμος επισκευής 3/4" Benman.

 

Σύνδεσμος επισκευής 3/4" Benman

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
010-77024 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 3/4" BENMAN ΤΕΜ 2.20 €