Κονδύλια (straight shank end mill) IZAR πολύφτερα HSCo 4400.

 

κονδύλια IZAR πολύφτερα

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-11100 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 02 mm ΤΕΜ 6.98 €
016-11101 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 03 mm ΤΕΜ 6.98 €
016-11133 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 03.5 mm ΤΕΜ 7.20 €
016-11102 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 04 mm ΤΕΜ 6.98 €
016-11134 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 04.5 mm ΤΕΜ 7.70 €
016-11103 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 05 mm ΤΕΜ 6.98 €
016-11104 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 05.5 mm ΤΕΜ 11.20 €
016-11105 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 06 mm ΤΕΜ 7.34 €
016-11106 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 06.5 mm ΤΕΜ 11.20 €
016-11107 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 07 mm ΤΕΜ 10.26 €
016-11108 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 07.5 mm ΤΕΜ 13.20 €
016-11109 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 08 mm ΤΕΜ 9.16 €
016-11110 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 08.5 mm ΤΕΜ 13.78 €
016-11111 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 09 mm ΤΕΜ 11.46 €
016-11112 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 09.5 mm ΤΕΜ 14.60 €
016-11113 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 10 mm ΤΕΜ 9.92 €
016-11114 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 11 mm ΤΕΜ 13.82 €
016-11115 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 12 mm ΤΕΜ 12.44 €
016-11116 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 13 mm ΤΕΜ 17.78 €
016-11117 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 14 mm ΤΕΜ 17.10 €
016-11118 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 15 mm ΤΕΜ 19.16 €
016-11119 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 16 mm ΤΕΜ 18.70 €
016-11120 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 17 mm ΤΕΜ 23.02 €
016-11121 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 18 mm ΤΕΜ 23.46 €
016-11122 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 19 mm ΤΕΜ 26.94 €
016-11123 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 20 mm ΤΕΜ 26.94 €
016-11124 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 22 mm ΤΕΜ 37.44 €
016-11125 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 24 mm ΤΕΜ 46.50 €
016-11126 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 25 mm ΤΕΜ 46.50 €
016-11127 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 26 mm ΤΕΜ 53.36 €
016-11128 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 28 mm ΤΕΜ 53.36 €
016-11129 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 30 mm ΤΕΜ 61.72 €
016-11130 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 32 mm ΤΕΜ 63.60 €
016-11131 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 36 mm ΤΕΜ 80.15 €
016-11132 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ HSCo 4400 40 mm ΤΕΜ 101.54 €