Κονδύλια (straight shank end mill) IZAR πολύφτερα ραδίου HSCo 4422.

 

κονδύλια IZAR πολύφτερα ραδίου

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-11600 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΡΑΔΙΟΥ HSCo 4422 03 mm ΤΕΜ 16.02 €
016-11601 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΡΑΔΙΟΥ HSCo 4422 04 mm ΤΕΜ 16.02 €
016-11602 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΡΑΔΙΟΥ HSCo 4422 05 mm ΤΕΜ 16.02 €
016-11603 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΡΑΔΙΟΥ HSCo 4422 06 mm ΤΕΜ 16.02 €
016-11604 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΡΑΔΙΟΥ HSCo 4422 08 mm ΤΕΜ 17.18 €
016-11605 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΡΑΔΙΟΥ HSCo 4422 10 mm ΤΕΜ 17.04 €
016-11606 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΡΑΔΙΟΥ HSCo 4422 12 mm ΤΕΜ 22.82 €