Κονδύλια (straight shank end mill) IZAR πολύφτερα με βόλτα HSCo 4656.

 

κονδύλια IZAR πολύφτερα με βόλτα

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-11215 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 03 mm ΤΕΜ 10.40 €
016-11200 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 04 mm ΤΕΜ 10.40 €
016-11201 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 05 mm ΤΕΜ 10.40 €
016-11202 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 06 mm ΤΕΜ 10.40 €
016-11203 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 07 mm ΤΕΜ 15.70 €
016-11204 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 08 mm ΤΕΜ 13.02 €
016-11214 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 09 mm ΤΕΜ 16.44 €
016-11205 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 10 mm ΤΕΜ 14.50 €
016-11206 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 11 mm ΤΕΜ 20.56 €
016-11207 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 12 mm ΤΕΜ 19.08 €
016-11208 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 14 mm ΤΕΜ 24.28 €
016-11209 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 16 mm ΤΕΜ 27.04 €
016-11210 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 17 mm ΤΕΜ 33.30 €
016-11211 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 18 mm ΤΕΜ 33.30 €
016-11212 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 20 mm ΤΕΜ 38.98 €
016-11213 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦΤΕΡΟ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4656 22 mm ΤΕΜ 54.12 €