Κονδύλια (straight shank end mill) IZAR πολύφτερα μακρυά με βόλτα HSCo 4666.

 

κονδύλια IZAR πολύφτερα μακρυά με βόλτα

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-11310 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΜΑΚΡΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4666 03 mm ΤΕΜ 11.24 €
016-11300 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΜΑΚΡΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4666 04 mm ΤΕΜ 11.24 €
016-11301 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΜΑΚΡΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4666 05 mm ΤΕΜ 11.24 €
016-11302 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΜΑΚΡΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4666 06 mm ΤΕΜ 11.24 €
016-11303 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΜΑΚΡΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4666 08 mm ΤΕΜ 15.60 €
016-11304 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΜΑΚΡΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4666 10 mm ΤΕΜ 15.54 €
016-11305 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΜΑΚΡΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4666 12 mm ΤΕΜ 20.50 €
016-11306 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΜΑΚΡΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4666 14 mm ΤΕΜ 26.76 €
016-11307 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΜΑΚΡΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4666 16 mm ΤΕΜ 29.26 €
016-11308 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΜΑΚΡΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4666 18 mm ΤΕΜ 35.74 €
016-11309 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΜΑΚΡΥ ΜΕ ΒΟΛΤΑ HSCo 4666 20 mm ΤΕΜ 41.86 €