Κονδύλια (straight shank end mill) IZAR πολύφτερα ξεχονδρίσματος HSCo 4640.

 

κονδύλια IZAR πολύφτερα ξεχονδρίσματος

 

Τιμές καταλόγου:

 

Κωδικός Περιγραφή Μον. Μέτρησης Τιμή
016-11500 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ HSCo 4640 06 mm ΤΕΜ 16.52 €
016-11501 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ HSCo 4640 08 mm ΤΕΜ 17.24 €
016-11502 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ HSCo 4640 09 mm ΤΕΜ 20.66 €
016-11503 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ HSCo 4640 10 mm ΤΕΜ 17.26 €
016-11504 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ HSCo 4640 12 mm ΤΕΜ 20.66 €
016-11505 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ HSCo 4640 14 mm ΤΕΜ 24.16 €
016-11506 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ HSCo 4640 16 mm ΤΕΜ 28.48 €
016-11507 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ HSCo 4640 18 mm ΤΕΜ 31.26 €
016-11508 ΚΟΝΔΥΛΙ IZAR ΠΟΛΥΦ. ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ HSCo 4640 20 mm ΤΕΜ 39.14 €